การเตรียมตัวก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน

          ไม่ว่าใคร ๆ ก็อยากจะมีฟันสวยกันทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีฟันเก, ฟันซ้อน, ฟันห่าง และฟันเหยิน การจัดฟัน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ และในยุคปัจจุบันนี้ก็นิยมทำกันมาก แต่การจัดฟันจะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัว เช่น การตรวจสภาพของช่องปาก รวมไปถึงขั้นตอนในการจัดฟัน และการตรวจรักษา ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ระยะเวลาและการทำความเข้าใจ

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

          ขั้นตอนในการจัดฟันก็จะคล้าย ๆ กัน แต่จะต่างกันที่รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ เช่น การจัดฟันแบติดเครื่องมือ และ การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ ในการเตรียมตัวก่อนจะจัดฟันคล้ายกัน ดังนี้

  1. การไปปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันโดยตรงว่าคุณต้องการจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง พร้อมรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟันว่ามีวิธีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ตัดสินใจถูกต้องว่าแบบไหนที่ตรงความต้องการของเรา

  2. ทันตแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยปัญหาของฟัน โดยการตรวจสุขภาพของช่องปาก สุขภาพของเหงือกว่าสามารถที่จะจัดฟันได้หรือไม่ พร้อมทั้งซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น มีโรคประจำ, มีประวัติการแพ้ยา, ประวัติมีการแพ้โลหะ และพลาสติก หรือว่ายาที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันมีหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนการรักษาให้เหมาะสม

  3. วางแผนในการจัดฟัน เมื่อได้วิธีการจัดฟันที่เหมาะกับตนเองแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันก็จะแจ้งขั้นตอนในการจัดฟัน และระยะเวลาในการติดเครื่องมือ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา หลังจากนั้นก็จะพิมพ์ฟันหรือว่าสแกนฟันและทำการเอกซเรย์ ตรวจรูปหน้า เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกใบหน้า ขากรรไกรด้านบน-ด้านล่าง และลักษณะของฟัน การสบฟัน และออกแบบการจัดฟัน การเคลื่อนฟัน เพื่อให้ฟันเข้ารูปสวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ทันตแพทย์จะทำการเคลียร์ช่องปากโดยละเอียด และทำความสะอาดฟัน โดยทำการขูดหินปูน และขัดฟัน ถ้าหากพบฟันผุ ก็จะต้องทำการรักษาด้วยการอุดฟันหรือทำการรักษารากฟันก่อนจัดฟัน หากพบการอักเสบ จะหาสาเหตุและทำการรักษาก่อนเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

  5. ทันตแพทย์จะเริ่มต้นจัดฟัน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

      –  จัดฟันชนิดติดเครื่องมือ ทันตแพทย์จัดฟันจะติดเครื่องมือลงบนผิวฟัน แล้วนัดให้มาปรับเครื่องมือเป็นระยะ ๆ ตามแต่ชนิดของเครื่องมือ เช่น จัดฟันแบบโลหะ ก็จะนัดคนไข้มาปรับเครื่องมือทุก ๆ 4 สัปดาห์ และถ้าจัดฟันแบบเดมอน คนไข้ต้องมาปรับเครื่องมือทุก ๆ 2-3 เดือนต่อครั้ง เป็นต้น

      –  จัดฟันชนิดไม่ติดเครื่องมือ โดยการจัดฟันแบบใส คนไข้จะมาเข้าพบทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อรับเครื่องมือจัดฟันแบบใส ชุดแรกพร้อม รับฟังคำแนะนำวิธีในการใส่และการดูแลเครื่องมือ หลังจากนั้นทางคลินิกจะเตรียมเครื่องมือชุดอื่นให้ในการพบกับทันตแพทย์จัดฟันในครั้งต่อไป คนไข้ควรมาให้ตรงตามที่ทันตแพทย์นัด เพื่อให้การรักษาไม่คลาดเคลื่อน

  6. นัดถอดเครื่องมือ ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดให้มาถอดเครื่องมือจัดฟัน และให้ใส่รีเทนเนอร์แทน โดยคนไข้จะต้องใส่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฟันคงอยู่ในบริเวณตำแหน่งที่ถูกต้องสวยงามตลอดไป ทั้งนี้ก็อาจจะมีการนัดเพื่อติดตามการใส่รีเทนเนอร์ในทุก ๆ 3 – 6 เดือน และทุก ๆ 1 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน