อุดฟันด้วยเซรามิกดีอย่างไร

          ในปัจจุบันเซรามิกได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น จนสามารถนำมาใช้ในการบูรณะบริเวณฟันหลังได้ ทำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม


1.เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคฟันผุ ในกรณีที่รอยผุมีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถได้อุดฟันด้วยวัสดุทั่วไปได้ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องทำครอบฟัน การอุดฟันด้วยชิ้นงานเซรามิกก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม

2.คุณสมบัติของเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสีตามอาหารหรือเครื่องดื่มที่รับประทานเป็นประจำ ไม่เหมือนกับวัสดุอุดฟันทั่วไปที่มีโอกาสเปลี่ยนสีได้

3.เป็นการอุดฟันที่มีมาตรฐานและมีความแนบสนิทสูง เนื่องจากภายหลังการกรอกำจัดรอยผุรวมถึงการจัดเตรียมโพรงฟันแล้ว จะต้องมีการพิมพ์ฟันแบบละเอียดและส่งแลป เพื่อทำชิ้นงานขึ้นมาเฉพาะบุคคล

4.ชิ้นงานเซรามิกจะมีความแข็งแรงและรองรับแรงบดเคี้ยวได้ดี มีประสิทริภาพกว่าวัสดุอุดฟันทั่วไป และที่สำคัญมีอายุการใช้งานที่สูงกว่าวัสดุอุดฟันทั่วไป
งานอุดฟันด้วยชิ้นงานเซรามิกจำเป็นจะต้องใช้ความชำนาญสูง มีขั้นตอนในการรักษาที่ละเอียด แนะนำให้ทำกับทันตแพทย์เฉพาะทางโดยตรง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หลังการรักษาที่ดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน