ทำวีเนียร์กับทันตแพทย์เฉพาะทางดีอย่างไร

        วีเนียร์ คือ การเคลือบปิดผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก ที่มีความบางและมีสีใกล้เคียงกับฟัน โดยสามารถสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของผู้ป่วย ด้วยการแก้ไขสี รูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟัน ซึ่งนิยมทำในบริเวณฟันหน้าบน/ล่าง ซึ่งจะให้การรักษาในกลุ่มที่ปัญหาดังเช่น

1.ผู้ที่มีปัญหาฟันเปลี่ยนสีจากสาเหตุต่างๆ
2.มีฟันบิ่น สั้นหรือมีรูปร่างที่ไม่ปกติ
3.มีปัญหาฟันขึ้นไม่ตรงแนว
4.มีฟันบิดจากแนวปกติรวมทั้งในรายที่มีฟันห่างเล็กน้อย

        การทำวีเนียร์นั้น เป็นงานทันตกรรมที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาทันตกรรมที่เที่ยวกับความสวยงามโดยตรง ดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และป้องกันการเกิดปัญหา เช่น สีฟันเกิดการผิดเพี้ยน เนื่องมาจากความบางของชิ้นงาน ทำให้ไม่สามารถปิดสีฟันที่สะท้อนจากผิวฟันจริงข้างล่างได้ หรือผลข้างเคียงอื่นๆ เมื่อได้ใช้งานจริงในระยะยาว

การทำเซรามิกวีเนียร์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนการรักษา ในบางครั้งอาจทำการพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการรักษา
  2. ทันตแพทย์จะทำการกรอผิวฟันด้านหน้าออกตามความหนาตามแผนการรักษาที่กำหนด เพื่อให้เป็นที่อยู่ของวีเนียร์ที่จะนำมายึดกับฟัน
  3. พิมพ์ปาก (แบบละเอียด) เพื่อทำโมเดลและเลือกสีวิเนียร์ที่ต้องการ เพื่อส่งข้อมูลให้แลปทำชิ้นงานตัวจริง
  4. ทันตแพทย์จะทำเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุอุด บริเวณที่กรอชั่วคราวให้ก่อน ระหว่างรอชิ้นงานจากทางแลป
  5. เมื่อได้วิเนียร์ชิ้นงานจริงมาแล้ว ทันตแพทย์จะทำการยึดติดวีเนียร์แบบชั่วคราว เพื่อพิจารณาดูสี รูปร่างและการจัดเรียงฟันทั้งหมด เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงยึดชิ้นงานเข้ากับฟันแบบถาวร ด้วยวัสดุยึดชิ้นงานทางทันตกรรม
  6. ทันตแพทย์จะแนะนำถึงการใช้งาน การดูแลรักษาและข้อควรระวังในการใช้งาน เพื่อให้วิเนียร์อยู่กับเราได้นานที่สุด
  7. ทันตแพทย์จะนัดทำการตรวจสุขภาพฟัน และวีเนียร์ทุกๆ 6 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน