คำแนะนำหลังทำรากฟันเทียม

คำแนะนำหลังการทำรากฟันเทียม

            การผ่าตัดฝังรากเทียมเป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่เสียไปด้วยรากฟันเทียมโลหะ โดยมีรูปร่างคล้ายสกรู เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาสามารถทดแทนรากฟันที่ขาดหายได้อย่างใกล้เคียงฟันธรรมชาติ หลังจากนั้น ทันตแพทย์ทำการบูรณะด้านบนของรากฟันเทียมต่อ ซึ่งอาจจะเป็น ครอบฟัน, สะพานฟัน หรือฟันปลอม ขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียและความต้องการของคนไข้ ซึ่งหลังจากทดแทนฟันเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติตัวดังนี้

1. รักษาความสะอาดช่องปากอยู่เสมอด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำ วันละ 1-2 ครั้ง โดยเฉพาะซี่ที่เป็นรากฟันเทียม

3. หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่ทำรากฟันเทียมมาเคี้ยวอาหารที่มีความแข็ง เหนียว แม้รากฟันเทียมจะยึดกับกระดูกเรียบร้อยแล้ว แต่เราก็ไม่ควรให้ฟันซี่นั้นกระทบกระแทกอะไรแรงๆ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อรากฟันเทียมได้

4. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและตรวจรากฟันเทียมที่ได้ทำไว้ด้วยเป็นประจำ

5. หากดูแลรักษาความสะอาดช่องปากไม่ดี เหงือกที่อยู่โดยรอบก็สามารถเกิดการอักเสบได้เหมือนฟันธรรมชาติ หากปล่อยให้เหงือกอักเสบรุนแรงขึ้น กระดูกโดยรอบฟันก็จะถูกทำลาย ทำให้รากฟันเทียมเกิดการโยก และหลุดในที่สุด ดังนั้นการดูแลความสะอาด และตรวจสุขภาพช่องปากอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน