การปฏิบัติตัวหลังผ่าฟันคุด

      การผ่าฟันคุดเป็นงานหัตถการทางทันตกรรม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา ทันตแพทย์จะให้กัดผ้าก๊อซไว้แน่นๆที่บริเวณแผล วิธีนี้จะช่วยให้เลือดหยุดและเกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นภายในแผลผ่าฟันคุด ซึ่งจะช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรคายผ้าก๊อซออกก่อนหากเลือดยังไม่หยุดไหล

การปฏิบัติตัว ภายหลังการผ่าฟันคุด

1.กัดผ้าก๊อซแน่นๆ ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ห้ามบ้วนเลือดหรือน้ำลาย พยายามกลืน เพื่อป้องกันลิ่มเลือดที่อุดปากแผลหลุดขณะบ้วนน้ำลายหรือเลือด

2.หลังครบเวลาและคายผ้าก๊อซแล้ว อาจมีเลือดซึมออกมาจากแผล ให้พยายามกลืน แต่ในกรณีที่ออกมาจนกลืนไม่ทัน ให้กัดผ้าก๊อซสะอาดต่อไปได้อีก

3.ใช้ความเย็นประคบบริเวณแก้มข้างที่ผ่าฟันคุด ใน 24 ชั่วโมงแรก สามารถจะช่วยลดอาการบวมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่หลีกเลี่ยงการอมน้ำแข็งไว้ในช่องปาก

4.สามารถแปรงฟันได้ตามปกติ โดยอาจจะเลี่ยงบริเวณแผล เพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปาก ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการบวมหรืออักเสบได้

อย่างไรก็ตามอาจมีอาการปวดหรือบวมได้เป็นปกติ ประมาณ 3-4 วันหลังการผ่าฟันคุด แต่ถ้ามีอาการปวดหรือบวมมากขึ้น ให้กลับมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป
แผลหลังการผ่าฟันคุด มักจะมีการเย็บแผลร่วมด้วย ดังนั้นจึงควรกลับมาพบทันตแพทย์ตามนัด เพื่อทำการตัดไหมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน