การปฏิบัติตัวหลังถอนฟัน

การถอนฟันถือเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากทันตแพทย์พิจารณาหรือพยายามรักษาด้วยวิธีอื่นเพื่อเลี่ยงการถอนฟันแล้วแต่ไม่ได้ผล หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องถอนฟัน ได้แก่

  • การติดเชื้อหรืออักเสบของฟันเนื่องจากการมีฟันผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน
  • มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอที่อาจเป็นผลจากการรับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกันจะทำให้ฟันที่ผุอยู่แล้วมีโอกาสผุยิ่งขึ้น
  • ฟันซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดฟัน เพื่อให้ฟันสามารถขยับเรียงตัวอย่างสวยงามได้

เมื่อทันตแพทย์พิจารณาที่จะถอนฟัน ดังนั้นหลังการถอนฟัน ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

1. กัดผ้าก๊อซแน่นๆ ไว้บริเวณแผลถอนฟัน ประมาณ 1 ชั่วโมง มีเลือดหรือน้ำลายให้กลืน ห้ามดูดแผล หรือเลือด ห้ามบ้วนน้ำ หรือน้ำลาย จนกว่าเลือดจะหยุดไหล
2.เมื่อครบ 1 ชั่วโมง ให้คายผ้าก็อซออก หากยังมีเลือดไหลอยู่ให้เปลี่ยนอันใหม่ ก่อนเปลี่ยนให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ ห้ามเอาลิ้นหรือวัตถุแข็งๆ ไปเขี่ยหรือรบกวนแผล เพราะอาจจะทำให้ลิ่มเลือดที่แข็งตัวหลุดออกมา ทำให้มีเลือดไหลออกมาจากแผลซ้ำอีก
3.ยาชาจะมีฤทธิ์ 1-2 ชั่วโมง หากมีอาการปวดให้ทานยาตามที่ทันตแพทย์สั่ง
4.เพื่อลดอาการบวมหลังถอนฟัน ในวันแรกสามารถประคบความเย็น โดยใช้ถุงน้ำแข็งห่อผ้าไว้ แล้วนำไปประคบตรงแก้มบริเวณที่ถอนฟัน ส่วนวันถัดไปให้ทำการประคบอุ่นแทน และหลีกเลียงการแปรงฟันบริเวณแผล 1-2 วัน
5. ควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในช่วง 2-3 วันแรงหลังการถอนฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน