ทำไมต้องจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น

         การจัดฟัน เป็นการรักษาความผิดปกติของฟัน ไม่ใช่การทำศัลยกรรม ความสวยงามที่ได้จากการจัดฟันนั้น เป็นผลพลอยได้จากการจัดฟัน การจัดฟันช่วยในการแก้ไขปัญหาฟันที่มีการเรียงตัวผิดปกติ ให้กลับมาเรียงตัวกันเป็นระเบียบ และสวยงาม โดยการวางแผนการแก้ไข้ปัญหาฟันไม่เรียงตัวนั้น ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปรับรูปฟันให้เคลื่อนไปตรงตำแหน่งที่สวยงาม เหมาะสมมีผลทำให้รูปปาก และโครงใบหน้าที่ไม่สมส่วน ให้กลับมาดูดีขึ้นได้

         ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะทำหน้าที่วินิจฉัย ป้องกัน และยังช่วยแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการสบฟันและการเรียงตัวของฟัน รวมไปถึงความผิดปกติของขากรรไกรที่จะส่งผลต่อใบหน้าของคนไข้ด้วย ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันจะต้องเป็นผู้ที่เรียนจบหลักสูตรทันตแพทย์ทั่วไป 6 ปี หลังจากนั้นก็เรียนต่อในหลักสูตรทันตแพทย์จัดฟันอีก 2-4 ปี ซึ่งจะต้องสอบผ่านเท่านั้นถึงจะได้รับใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม สาขาทันตกรรมการจัดฟัน

         การจัดฟันจะต้องทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น เพราะว่าโครงสร้างภายในช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฟันของบางคนมีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่บางคนมีขนาดฟันใหญ่หรือเล็กเกินไป ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน หรือปัญหาอื่น ๆ ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันมีปัญหา เช่น ส่งผลกระทบต่อการเคี้ยวหรือการบดอาหาร รวมไปถึงปัญหาด้านขากรรไกร และด้านบุคลิกภาพ ทำให้ไม่มีความมั่นใจ ดังนั้นการจัดฟันเพื่อทำให้ฟันเรียงตัวกันในบริเวณตำแหน่งที่ถูกต้อง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และจำเป็นจะต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟันโดยตรงในการจัดฟัน

         เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าต้องการจัดฟัน คุณควรจัดฟันกับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยเฉพาะการเลือกศูนย์ทันตกรรมคุณควรเลือกที่มีมาตรฐานเท่านั้น เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ เราขอแนะนำให้จัดฟันกับคลินิกทันตกรรม สะพานควาย สกายเทรน  เนื่องจากทีมทันตแพทย์จัดฟันของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟันโดยตรงที่จบปริญญาโท หรือปริญญาเอกเท่านั้น คนไข้สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ของการรักษา และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เพื่อให้ทันตแพทย์ช่วยพิจารณาวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล อาทิเช่น จำเป็นจะต้องถอนฟันหรือไม่ ถ้าจำเป็นจะต้องถอน จะต้องถอนกี่ซี่ หรือบางคนไม่จำเป็นต้องถอน ก็สามารถใช้เครื่องมืออื่น เช่น มินิสกรู (miniscrew) ในการช่วยจัดฟันได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องประเมินจากโครงสร้างฟันและใบหน้าของแต่ละคนค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน