Author Archives: admin

ทำไมต้องจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น

         การจัดฟัน เป็นการรักษาความผิดปกติของฟัน ไม่ใช่การทำศัลยกรรม ความสวยงามที่ได้จากการจัดฟันนั้น เป็นผลพลอยได้จากการจัดฟัน การจัดฟันช่วยในการแก้ไขปัญหาฟันที่มีการเรียงตัวผิดปกติ ให้กลับมาเรียงตัวกันเป็นระเบียบ และสวยงาม โดยการวางแผนการแก้ไข้ปัญหาฟันไม่เรียงตัวนั้น ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปรับรูปฟันให้เคลื่อนไปตรงตำแหน่งที่สวยงาม เหมาะสมมีผลทำให้รูปปาก และโครงใบหน้าที่ไม่สมส่วน ให้กลับมาดูดีขึ้นได้          ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะทำหน้าที่วินิจฉัย ป้องกัน และยังช่วยแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการสบฟันและการเรียงตัวของฟัน รวมไปถึงความผิดปกติของขากรรไกรที่จะส่งผลต่อใบหน้าของคนไข้ด้วย ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันจะต้องเป็นผู้ที่เรียนจบหลักสูตรทันตแพทย์ทั่วไป 6 ปี หลังจากนั้นก็เรียนต่อในหลักสูตรทันตแพทย์จัดฟันอีก 2-4 ปี ซึ่งจะต้องสอบผ่านเท่านั้นถึงจะได้รับใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม สาขาทันตกรรมการจัดฟัน          การจัดฟันจะต้องทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น เพราะว่าโครงสร้างภายในช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฟันของบางคนมีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่บางคนมีขนาดฟันใหญ่หรือเล็กเกินไป ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน หรือปัญหาอื่น ๆ ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันมีปัญหา เช่น ส่งผลกระทบต่อการเคี้ยวหรือการบดอาหาร รวมไปถึงปัญหาด้านขากรรไกร และด้านบุคลิกภาพ ทำให้ไม่มีความมั่นใจ […]

ทันตแพทย์ทั่วไป vs ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ต่างกันอย่างไร

  คงจะมีหลายท่านที่เกิดความสงสัยและสับสนว่าระหว่างทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทาง จัดฟันมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามีบทความเกี่ยวกับทันตแพทย์ทั้ง 2 ประเภทมาแนะนำ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของทันตแพทย์แต่ละประเภทได้ดีขึ้น และยังเป็นข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจก่อนที่ท่านจะทำฟันและจัดฟันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ทันตแพทย์ทั่วไป จะเน้นไปในเรื่องของการรักษาด้านทันตกรรมเป็นพื้นฐาน รวมทั้งการตรวจฟัน การทำความสะอาดฟัน และการอุดฟัน เป็นต้น ซึ่งทันตแพทย์บางแห่งอาจจะทำการรักษาด้านทันตกรรมและจัดฟันไปพร้อมกันนั่นเอง ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เนื่องจากต้องเรียนต่อหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้ว โดยต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 3 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น เพราะว่าเป็นการเรียนแบบศึกษาเชิงลึกและขั้นสูงกว่าการเรียนทันตแพทย์ทั่วไป ต้องฝึกปฏิบัติการด้านทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่างเดียว จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันโดยเฉพาะ ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟัน จะทำหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติของโครงสร้างฟัน ขากรรไกร และการสบฟัน โดยเครื่องมือที่ใช้รักษาจะเป็นเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะ เพื่อให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟัน จะช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการจัดฟันได้ดีกว่าทันตแพทย์ทั่วไป เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง เช่นเรื่องของโครงหน้าและฟันของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันก็จะให้คำแนะนำที่ต่างกัน หรือหากใครที่มีโรคประจำตัวควรจะแจ้งทันตแพทย์ ก่อนการจัดฟัน ทันตแพทย์ จะเป็นผู้พิจารณาว่าเราสามารถจัดฟันได้หรือไม่ และควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรขณะจัดฟัน เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่และทันตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันหากอาการกำเริ่มระหว่างทำการรักษาหรือจัดฟันด้วย ดังนั้นก่อนการจัดฟันเราควรศึกษาข้อมูลของทันตแพทย์ที่เราจะจัดฟันด้วย ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการจัดฟันมีค่าใช้จ่ายและต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่ค่อนข้างนาน หากจัดฟันกับทันตแพทย์ทั่วไปหรือจัดฟันกับผู้ที่ไม่มีความชำนาญด้านการจัดฟัน อาจจะทำให้การจัดฟันของเราไม่ประสบความสำเร็จ เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปโดยสิ้นเปลือง หรือบางกรณีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับช่องปากของเราได้ เช่น เกิดการติดเชื้อจากการรักษาไม่ถูกวิธีหรือจากเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น  

ฟันไม่สวยมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ฟันไม่สวยมีวิธีแก้ไขอย่างไร

          ฟันไม่สวยมีวิธีแก้ไขอย่างไร เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีด้านความสวยความงามที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ด้านทันตกรรมเองก็มีการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะมีฟันลักษณะอย่างไรก็สามารถแก้ไขให้กลับมาสวยงามได้  ใครที่มีฟันไม่สวย ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันเหยิน หรือการสบฟันที่ผิดปกติ  ปัญหาเหล่านี้จะทำให้เราดูเป็นคนมีบุคลิกภาพไม่ดี และยังทำให้เราขาดความมั่นใจอีกด้วย  ฉะนั้นการจัดฟันเท่านั้นที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหน หน่วยงานอะไร หรือจะต้องทำงานตำแหน่งไหนก็ตาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรื่องของรูปร่างและหน้าตาเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ให้ความสำคัญที่สุด  ถ้าคุณมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้มากขึ้น ทำให้มีความน่าเชื่อถือได้มากกว่า และคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานมากกว่าคนอื่น อีกทั้งการที่มีรอยยิ้มที่สวยงามยิ่งจะทำให้เจ้าของรอยยิ้มมีบุคลิกภาพที่ดี ทำให้กล้าแสดงออก และดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้สามารถอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพูดที่เกิดจากการสบฟันได้ชัดเจน                 การจัดฟันจึงเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาของฟันไม่สวย ฟันเก ฟันไม่เท่ากัน ฟันไม่สวย การสบกันของฟัน หรือการเรียงตัวของฟัน โดยคนที่มีปัญหาเรื่องฟันไม่สวยสามารถไปปรึกษากับทันตแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน เพื่อให้ทันตแพทย์ได้ทำการพิจารณาและตรวจฟัน เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการรักษา และจัดฟัน การจัดฟัน คือกระบวนการติดอุปกรณ์จัดฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนย้ายไปยังตำแน่งที่ต้องการ ทำให้ฟันเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ และยังช่วยในเรื่องการสบกันของฟันด้านบนกับฟันด้านล่าง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของช่องปากและฟันด้วย รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความสวยงามของฟัน ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น                   เพราะฉะนั้น การจัดฟันจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด สำหรับคนที่ฟันไม่สวย การจัดฟัน คือการทำให้ฟันเรียงตัวสวยงาม ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ, […]

เหงือกอักเสบเกิดจากอะไร

              เหงือกอักเสบ (Gingivitis) คือโรคเหงือกชนิดหนึ่งที่มักจะพบได้บ่อยแต่ไม่รุนแรง ซึ่งอาจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง เหงือกบวม แดง ทำให้เกิดการอักเสบที่เหงือก เนื่องจากเหงือกอักเสบเป็นโรคที่ไม่มีความรุนแรง และไม่เป็นอันตราย คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยใส่ใจและไม่ระมัดระวังมากนัก แต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะนำไปสู่โรคเหงือกอื่น ๆ ที่จะส่งผลให้รุนแรงขึ้นและอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียฟันไปในที่สุด ดังนั้น เราจึงควรให้ความสำคัญกับเหงือก หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรจะรีบทำการรักษาทันที   อาการของเหงือกอักเสบ               สุขภาพเหงือกที่ดีควรจะมีสีชมพูอ่อน ๆ และต้องมีความแข็งแรง แต่ถ้าหากว่าเหงือกบวม ก็จะมีสีแดงเข้มทำให้มีเลือดออกได้ง่าย  แสดงให้รู้ว่าเหงือกกำลังเกิดการอักเสบ  และเหงือกอักเสบเป็นโรคที่ทำให้ไม่รู้สึกถึงอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด  จึงทำให้เกิดการอักเสบที่เหงือกได้โดยที่เราไม่ทันจะรู้ตัว และสัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณของเหงือกอักเสบเช่น  เหงือกจะนิ่มผิดปกติ หรือบางทีเหงือกร่น เลือดที่บริเวณเหงือกจะออกได้ง่ายเวลาแปรงฟัน หรือบางครั้งอาจจะเห็นสีแดงหรือชมพูติดอยู่ที่แปรงสีฟัน สีของเหงือกมีการเปลี่ยนแปลง จากที่มีสีชมพูดูสุขภาพดีกลับกลายเป็นสีแดงเข้มหรือคล้ำ มีกลิ่นปาก หรืออาจจะรู้สึกมีรสชาติที่ไม่ดีภายในช่องปาก เหงือกเป็นหนอง หรือฟันโยก   สาเหตุของเหงือกอักเสบ               สาเหตุส่วนมากที่พบปัญหาเหงือกอักเสบ คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของช่องปากไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดคราบ พลักติดที่บริเวณขอบเหงือกทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียที่ฟัน คราบพลักมีลักษณะเป็นฟิล์มบาง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ มีลักษณะเหนียวและส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย เมื่อแบคทีเรียทำการย่อยแป้งและน้ำตาลในอาหารที่เรากินเข้าไป การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันจะช่วยกำจัดคราบพลักที่บริเวณขอบฟันออกไปได้ เนื่องจากแบคทีเรียเหล่านี้สามารถก่อตัวกลับมาใหม่อย่างรวดเร็ว […]

ใครบ้างที่ควรฟอกสีฟัน

ใครบ้างที่ควรฟอกสีฟัน

              การฟอกสีฟัน เป็นการทำหัตถการด้านทันตกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากฟันขาวเป็นที่ยอมรับว่าดูสวยงาม และสะอาด ซึ่งเนื้อฟันของคนเราตามธรรมชาติแล้วจะมีสีออกเหลือง โดยที่แต่ละคนจะเหลืองไม่เท่ากัน จึงได้เกิดการฟอกสีฟันขึ้น การฟอกสีฟันจะใช้สารเคมีประเภท เปอร์ออกไซด์ (peroxide) โดยมีสารเคมีที่จะไปกำจัดเม็ดสีในเนื้อฟันให้จางลง เมื่อทำการฟอกฟันไปในระยะเวลาหนึ่งฟันจึงจะดูขาวขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นงานด้านทันต กรรมเพื่อความสวยงาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็จะสามารถฟอกสีฟันได้ตามที่เราต้องการ  แต่เพราะยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพก็มีส่วนช่วยในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การทำงาน การเข้าสังคม หรือแม้แต่สุขภาพเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นจึงทำให้มีใครหลาย ๆ คนที่มีปัญหาเรื่องสีของฟันให้ความสนใจในทันตกรรมการฟอกสีฟันมากขึ้น กลุ่มคนที่สมควรจะฟอกสีฟันนั้นมีหลายกลุ่มหลายอาชีพดังนี้          กลุ่มวัยทำงานที่ต้องใช้รอยยิ้ม เจ้าหน้าที่การตลาด แอร์โฮสเตส พิธีกร ดารา นักแสดง นางแบบ นายแบบ พริตตี้ การมีรูปร่างหน้าที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจ ให้กับคู่สนทนาอยากพูดคุยและติดต่อประสานงานด้วยรวมถึงการที่มีฟันขาวสะอาดและรอยยิ้มที่สวยงามยังบ่งบอกถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี ทำให้เห็นถึงการใส่ใจดูแลตัวเองที่ดี          กลุ่มที่ชอบดื่มชา กาแฟ และเครื่องแอลกอฮอล์ สารที่อยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้ อาจจะส่งผลร้ายทำให้ฟันเป็นสีคล้ำและผุกร่อนได้ง่าย ส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์แดง, น้ำอัมลม เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดคราบติดเกาะตามร่องฟัน ส่งผลให้สีของฟันเปลี่ยนไปเช่นกัน          […]

ย้อนกลับด้านบน