สารบัญเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำวีเนียร์

           การรักษาด้วยวิธีการทำวีเนียร์ คือ การบูรณะฟันเฉพาะทางฟันด้านหน้าด้วยวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติต่าง ๆ ของฟัน อาทิ เช่น ฟันที่มีสีเข้ม, ฟันสึกกร่อน, ฟันตัด และฟันรูปร่างเล็กหรือฟันใหญ่เกินไป รวมทั้งยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาฟันบิดหรือฟันซ้อนเกให้ตรงสวยงามได้อีกด้วย การทำมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจุดด้อยต่าง ๆ ของฟันให้ดีขึ้น และสวยงามขึ้น

โดยวิธีนี้มีการกรอฟันให้น้อยที่สุดโดยการกรอเฉพาะด้านหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน สามารถทำให้เรายึดชิ้นงานเข้ากับฟันตามธรรมชาติได้อย่างแข็งแรงและสวยงาม วีเนียร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทำฟันให้สวยงามโดยไม่ทำลายเนื้อฟันของเราและยังได้ความสวยงามอีกด้วย

วีเนียร์คืออะไร

          วีเนียร์ เป็นการเคลือบผิวฟันโดยจะใช้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายกับเคลือบฟันธรรมชาติ ที่มีความบางและสีที่ใกล้เคียงกันกับฟันมาติดที่บริเวณด้านหน้าของฟัน ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการช่วยในเรื่องของความสวยงามและน่ามองแล้ว แต่ยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาในการทำร้ายผิวฟัน เป็นการช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอายุการในใช้งานของวีเนียร์นั้น สามารถจะอยู่ได้นานเป็น 10 ปี หรืออาจจะถึง 15 ปี เลยก็ได้ ถ้าหากทำการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วีเนียร์มีกี่ประเภท

           การทำวีเนียร์ (Veneer) นั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 1. การเคลือบฟันเทียมที่ทำโดยตรงภายในช่องปาก คือ การใช้วัสดุอุดที่มีสีเหมือนฟัน ร่วมกันกับสารยึดติด อุดปิดทับลงบนผิวด้านหน้าฟันโดยตรงภายในช่องปาก เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีฟัน ซึ่งวิธีการนี้จะต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นสำคัญ มีข้อดีก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องทำการกรอฟันมากจนเกินไป โดยจะใช้วัสดุคอมโพสิตเรซิน (Composite Resin) เป็นวัสดุที่ผสมกันระหว่างเรซินและซิลิกา ซึ่งจะมีความคงทนของสีและมีความเรียบเงาน้อยกว่าวัสดุประเภทพอร์ซเลน
 2. การเคลือบฟันเทียมที่ทำด้านนอกของช่องปาก คือ การที่ทันตแพทย์ทำการกรอบริเวณผิวฟันเดิมออกเพื่อพิมพ์ปาก และให้คนไข้เลือกสีของฟันตามที่ต้องการ หลังจากนั้นก็จะนำไปเข้ากระบวนการทางห้องแล็บ โดยจะใช้วัสดุประเภทพอร์ซเลน (Porcelain) ที่มีข้อดีในเรื่องของความเงางามสีที่เหมือนฟันธรรมชาติ และยังมีความคงทนของสี ซึ่งทันตแพทย์ก็จะใส่ผิวฟันเป็นการชั่วคราวให้คนไข้ในระหว่างที่รอชิ้นงานส่งกลับมาให้ทางทันตแพทย์ใส่เข้าไปภายในช่องปากของคนไข้อีกครั้ง

ขั้นตอนในการทำวีเนียร์

ทำครั้งที่ 1 ทันตแพทย์ให้การปรึกษา ทำการประเมินในภาพรวม และสอบถามความต้องการของคนไข้ เช่น

 • จะทำการตรวจสุขภาพของฟัน เพื่อทำการประเมินก่อนการรักษา
 • ทันตแพทย์จะถ่ายภาพฟัน, ใบหน้าของคนไข้ และสแกนช่องปาก เพื่อทำการวิเคราะห์ ขนาดของฟัน,การเรียงตัวของฟัน และช่องว่างของฟัน เพื่อที่จะได้ออกแบบรอยยิ้มให้กับคนไข้
 • ทันตแพทย์จะวางแผนในการรักษา และแสดงรูปแบบจำลองของฟันหลังการทำวีเนียร์ให้คนไข้ดู

ทำครั้งที่ 2 จะเริ่มทำฟันวีเนียร์

 • จะเป็นการเตรียมฟัน ทันตแพทย์จะทำการกรอเนื้อฟันออกเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นการเตรียมผิวบริเวณด้านหน้าของฟัน แต่ก็อาจะมีในบางกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการกรอหน้าฟันออก แต่ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งรูปแบบของฟัน, แนวของฟัน และการลงตัวของฟัน รวมไปถึงวัสดุที่จะต้องใช้ ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นคนทำการวิเคราะห์ และอธิบายให้คนไข้ได้ทราบ
 • หลังจากนั้นก็จะทำการพิมพ์ฟัน เพื่อส่งห้องแล็บ และทำการเคลือบฟันเป็นการชั่วคราวให้กับคนไข้ใส่ในระหว่างที่รองานจากห้องแล็บ ถือเป็นการทดสอบการในการใช้งาน เรื่องการสบฟัน, การบดเคี้ยวอาหารไปในตัวด้วย

ทำครั้งที่ 3 เป็นวันใส่วีเนียร์ตัวจริง

 • เมื่อทันตแพทย์ได้ชิ้นงานเซรามิกวีเนียร์แล้ว ทางทันตแพทย์ก็จะทำการยึดชิ้นงานด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษ เพื่อเป็นการติดเคลือบฟันวีเนียร์อย่างถาวร
 • ทำการตรวจสอบลักษณะ และความรู้สึกหลังจากคนไข้ได้รับวีเนียร์ตัวจริงเสร็จแล้ว รวมไปถึงการถ่ายรูปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง

การดูแลฟันหลังการทำวีเนียร์

 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟันด้านหน้ากัดอาหารที่แข็ง และเหนียวมาก ๆ ไม่ใช้ฟันด้านหน้างัดของแข็ง เพราะอาจจะทำให้วีเนียร์เกิดความเสียหายได้
 •  การแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน จะต้องทำความสะอาดฟันตามบริเวณซอกขอบเหงือกฟันให้ดี จะช่วยลดอาการผุของฟันที่อยู่ตามบริเวณขอบฟันได้
 • ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ไปพบกับทันตแพทย์เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน และทำ Airflow เพื่อเป็นการทำความสะอาดตามบริเวณซอกฟันและกำจัดคราบหินปูน
 • ท่านที่ชอบดื่มชากาแฟและไวน์ ให้เน้นการบ้วนปากเพื่อทำความสะอาดฟันการหลังดื่ม
 • ควรหยุดสูบบุหรี่ เพราะว่าบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นคราบติดวีเนียร์เคลือบฟัน

สรุปเกี่ยวกับการทำวีเนียร์

        การทำวีเนียร์นั้น จำเป็นจะต้องทำโดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญเท่านั้น เพราะว่าการทำวีเนียร์เป็นการแก้ไขปัญหาของฟัน และเป็นการออกแบบรอยยิ้มให้สวยงาม ในแต่ละขั้นตอนของการทำ วีเนียร์ จะต้องอาศัยความละเอียดและการดีไซน์รูปฟันให้เหมาะสมกับฟันธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเหมาะสมในการใช้งาน ดังนั้น การทำวีเนียร์ที่คลินิกสกายเทรน โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำวีเนียร์โดยเฉพาะ เราผ่านการทำเคสมาหลายรูปแบบ อีกทั้งทีมทันตแพทย์เข้าใจถึงความต้องการของคนไข้ และ ประเมินความเป็นได้ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของฟัน และทำการออกแบบวีเนียร์ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ล่ะบุคคลด้วยค่ะ

ตัวอย่างเคส ก่อน-หลัง วีเนียร์

ดูตัวอย่างเคส ก่อน-หลัง วีเนียร์

รีวิวจากคนไข้ ในเครือคลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

คลิก ดูรีวิวจากคนไข้ทั้งหมด

VDO เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน สำหรับทำวีเนียร์