การปรึกษาทางทันตกรรมออนไลน์ มีข้อดี

            คือเป็นการปรึกษาทางทันตกรรมที่มีขั้นตอนที่รวดเร็ว เมื่อคนไข้ได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางคลินิกครบถ้วนแล้ว ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคนไข้ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลและให้คำวินิจฉัยถึงปัญหาเบื้องต้น และแนะนำแนวทางการรักษาให้กับคนไข้

            และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการติดเชื้อ โควิด-19 การที่คนไข้ปรึกษาทางทันตกรรมออนไลน์เบื้องต้นนั้นก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ โควิด-19 ได้อีกทางนึง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับความรุนแรงของปัญหาทางทันตกรรมของคนไข้ด้วย

            เมื่อคนไข้ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆแล้ว คนไข้ก็สามารถตัดสินใจได้ก่อนที่จะมาพบกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นๆ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด และวางแผนการรักษาที่แน่นอนให้กับคนไข้อีกครั้งหนึ่ง โดยการตรวจโดยตรงในช่องปาก ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ร่วมด้วย

           
ข้อจำกัดของการปรึกษาออนไลน์ก็คือ

ทันตแพทย์จะมีข้อมูลที่จำกัดซึ่งก็จะเป็นเพียงรูปภาพที่คนไข้ถ่ายส่งมาให้ ร่วมกับการซักประวัติ ซึ่งข้อจำกัดนี้อาจจะทำให้การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาไม่ละเอียดเหมือนกับการที่คนไข้เข้ามาตรวจที่คลินิกทันตกรรมโดยตรง

            และในบางกรณีปัญหาของคนไข้อาจจะซับซ้อน และจำเป็นต้องตรวจโดยตรงในช่องปาก หรืออาจจำเป็นจะต้องเอกซเรย์ร่วมด้วย ซึ่งข้อจำกัดนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาทันตกรรมทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาที่ให้คำปรึกษากับปัญหาของคนไข้โดยตรง