สารบัญเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันคืออะไร

       การฟอกสีฟัน เป็นการทำให้ฟันมีสีขาวขึ้นโดยการใช้น้ำยาฟอกสีฟันและกระตุ้นทำให้การแตกตัวของน้ำยาฟอกสีฟันด้วยระบบแสง cool light จะทำให้โมเลกุลของออกซิเจนสามารถแทรกซึมผ่านผิวเคลือบฟัน แล้วเข้าไปปรับผลึกเม็ดสีในชั้นเนื้อของฟันและขจัดเม็ดสีในฟัน ทำให้ฟันขาวขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ฟันเปลี่ยนสีนั้นมีด้วยกัน 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ บุหรี่ อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ การสะสมของสารเคมีสีในเนื้อฟันในช่วงที่สร้างฟันหรือเกิดภาวะฟันตาย

ประเภทการฟอกสีฟัน

       การฟอกสีฟันให้ขาวสามารถทำได้หลายวิธี แต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพสีฟันของตน และความต้องการของคนไข้ด้วย โดยสามารถเลือกดังต่อไปนี้

 • การฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์ คือการฟอกฟันขาวโดยการนำเอาแสงเลเซอร์มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเคมีในน้ำยาฟอกฟันขาวเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถที่จะกำหนดทิศทางของแสงได้ จึงทำให้ไม่ค่อยระคายเคืองต่อเหงือก จะใช้เวลาทำไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • การฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น คือการฟอกฟันขาวเพื่อช่วยลดอาการเสียวฟันได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการทำงานของแสง LED-Cool Light จะไม่ทำให้เกิดความร้อนในขณะที่ทำการฟอกฟันขาว และแสงที่ปล่อยออกมานั้น ได้ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะโค้งไปตามการเรียงของตัวฟัน ทำให้ฟันขาวได้อย่างทั่วถึงเท่ากันทุกซี่ โดยระยะเวลาการทำประมาณ 45-60 นาที
 • การฟอกสีฟันเฉพาะซี่ ใช้กับคนไข้บางรายที่มีปัญหาฟันสีคล้ำ สาเหตุเกิดจากฟันที่ตาย ซึ่งจะมีเพียงซี่เดียวเท่านั้น ทันตแพทย์จะฟอกฟันเฉพาะซี่นั้น ๆ ได้
 • การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน (ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์) ซึ่งการฟอกฟันขาวที่บ้าน โดยคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์ที่คลินิกก่อน เพื่อทำการพิมพ์ปากและทำถาดฟอกฟันขาวเฉพาะบุคคล เพื่อที่จะให้ได้ถาดที่พอดีกันกับฟันของเราแล้วทันตแพทย์จะให้น้ำยาฟอกฟันขาวกับคนไข้กลับไปทำเองที่บ้าน โดยสารฟอกฟันขาวจะเป็นชนิดที่มีความเข้มข้นต่ำ จึงไม่ทำให้มีผลข้างเคียงในเรื่องของการเสียวฟันได้น้อยกว่าการไปฟอกฟันขาวที่คลินิก แต่อาจจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 อาทิตย์ ฟันของคนไข้ถึงจะดูขาวขึ้น

ข้อดีของการฟอกสีฟัน

 • เป็นการแก้ไขปัญหาของฟันที่มีสีคล้ำ, สีน้ำตาล, สีเหลือง และมีคราบเศษอาหารต่าง ๆ บนผิวฟัน ให้มีความขาวมากขึ้น
 • การฟอกสีฟันบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได้
 • การฟอกสีฟันสามารถทำให้รอยยิ้มดูสดใสมากยิ่งขึ้น
 • การฟอกสีฟันช่วยเพิ่มความมั่นใจ และช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น

ขั้นตอนในการฟอกสีฟัน

 1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจช่องปาก และดูประวัติของคนไข้โดยละเอียด หลังจากนั้นก็จะทำการเทียบเฉดสีของฟันของคนไข้ก่อนที่จะรับการฟอกสีฟัน
 2. คนไข้ที่เข้ารับบริการบางท่านอาจจะต้องทำการขูดหินปูน, ขัดฟัน หรือทำการอุดฟันก่อนที่จะได้รับการฟอกสีฟัน
 3. ทันตแพทย์จะต้อทาน้ำยาเพื่อเป็นการปกป้องเหงือกและเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ของฟันที่จะฟอกสีฟัน รวมทั้งให้ตนไข้สวมแว่นตาพิเศษเพื่อเป็นการป้องกันสายตาในขณะที่ทำการฟอกฟันขาว
 4. หลังจากที่ฟันได้รับการเป่าจนแห้งแล้ว ทันตแพทย์จะทำการป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนผิวฟัน
  และใช้ไฟ Cool light เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟัน ทั้งนี้แสง LED จะไปช่วยกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. หลังจากทำเสร็จทั้ง 4 ขั้นตอนแล้วทันตแพทย์จะกำจัดน้ำยาฟอกสีฟันและน้ำยาที่ใช้ทาป้องกันเหงือกออก เมื่อทำการกำจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทันตแพทย์ก็จะทำการเปรียบเทียบสีก่อนฟอกสีฟันและหลังการฟอกสีฟันเพื่อจะให้คนไข้สามารถเห็นถึงความแตกต่างของสีฟัน

ข้อปฏิบัติตัวหลังฟอกสีฟันอย่างถูกต้อง

การฟอกฟันขาวไม่ใช่การทำให้ฟันขาวได้ถาวร แต่เราสามารถที่จะยืดอายุฟันให้ขาวได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการปฏิบัติตัวหลังการฟอกสีฟันให้ถูกต้องดังนี้

 • อาหารบางชนิดที่ส่งผลทำให้ฟันเปลี่ยนสี โดยเฉพาะหลังจากฟอกสีฟัน ต้องระวังเรื่องนี้อย่างมาก เพราะว่าคนไข้เพิ่งผ่านการฟอกสีฟันด้วยน้ำยามาใหม่ ๆ ยังปรับสภาพไปเหมือนเดิมไม่ได้ ฟันยังคงอ่อนไหวและจะทำให้ติดสีได้ง่ายกว่าปกติ
 • ให้งดอาหารที่จะไปเพิ่มให้อาการเสียวฟันมากขึ้น นั่นก็คือ ควรงดอาหารและเครื่องดื่มที่เย็นจัดหรือว่าร้อนจัด
 • ให้งดผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น มะม่วง, มะนาว และสัปปะรด เป็นต้น
 • ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น นม, ชีส และเนย ควรงดก่อน
 • ให้สังเกตอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากมีอาการปวดหรือว่าเสียวฟันต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีอะไรไปกระตุ้น อาจจะต้องกลับไปพบทันตแพทย์อีกครั้ง

โปรโมชันฟอกสีฟัน

ตัวอย่างเคส ก่อน-หลัง การฟอกสีฟัน

ดูตัวอย่างเคส ก่อน-หลัง การฟอกสีฟันทั้งหมด

คำชมจากคนไข้

รีวิวจากคนไข้ ในเครือคลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

คลิก ดูรีวิวจากคนไข้ทั้งหมด

วีดีโอน่ารู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟัน

บรรยากาศในคลินิก